PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Recreatiepark de Lingebrug, gevestigd aan de Blauwe Kampseweg 2, Zoelen , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Lingebrug

U leest op dit moment de privacy verklaring van recreatiepark de Lingebrug. Recreatiepark de Lingebrug is een recreatiebedrijf dat zich richt op het verhuren van staanplaatsen e het verhuren van chalets. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u, uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door recreatiepark de Lingebrug, neem dan gerust contact op!

 

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door recreatiepark de Lingebrug. Deze worden hieronder toegelicht.

 1) Het versturen van nieuwsbrieven. Recreatiepark de Lingebrug stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van recreatiepark de Lingebrug. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. 2) Contact opnemen.  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met recreatiepark de Lingebrug via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 3) Analytics.  De website van recreatiepark de Lingebrug verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

4) Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

ONTVANGERS

De gegevens die recreatiepark de Lingebrug ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1) Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 2) Flex Webhosting De e-mails van recreatiepark de Lingbrug worden gehost bij Flexwebhosting bv. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Flex Webhosting.

OPSLAG PERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door recreatiepark de Lingebrug, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1) Het versturen van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@lingebrug.nl 2) Contact opnemen. Op het moment dat u contact opneemt met recreatiepark de Lingebrug via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 3) Analytics De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door recreatiepark de Lingebrug of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van recreatiepark de Lingebrug veilig is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

UW RECHTEN

1) Recht op inzage U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij recreatiepark de Lingebrug vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met recreatiepark de Lingebrug. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 2) Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door recreatiepark de Lingebrug. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail. 3) Recht op overdracht Mocht u de gegevens nodig hebben die bij recreatiepark de Lingebrug opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient recreatiepark de Lingebrug al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 4) Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij recreatiepark de Lingebrug vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 5) Recht op het indienen van een klacht U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat recreatiepark de Lingebrug niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.  6) Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat recreatiepark de Lingebrug uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@lingebrug.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

Recreatiepark de Lingebrug verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van recreatiepark de Lingebrug via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan recreatiepark de Lingebrug de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met recreatiepark de Lingebrug met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.  Recreatiepark de Lingebrug behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer recreatiepark de Lingebrug dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van recreatiepark de Lingebrug te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!