Privacy en Cookies

Op deze pagina kunt U allerlei verplichte meldingen vinden inzake de AVG-wet. We willen U heel graag duidelijk laten weten dat het nooit onze intentie is en zal zijn om roekeloos om te springen met uw informatie. Daarnaast zullen wij ook nooit uw gegevens verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijeb. De informatie en gegevens die wij verzamelen, worden verzameld vanwege een van de twee onderstaand redenen;

. Om onze diensten en aanbod te verbeteren. Zo kijken wij bijvoorbeeld regelmatig welke pagina’s en artikelen      het meest worden bezocht.

. Of omdat het nodig is om U (beter) van dienst te kunnen zijn. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met andere partijen zodat we de mogelijkheid kunnen bieden om online te betalen met iDeal of Paypal.

De Lingebrug is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Lingebrug verwerkt uw persoonsgegevens omdat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt U een over5zicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adrsegegevens. Mits U een bestelling plaatst en/of een offerte aanvraagt
– Email adres
– IP-adres.
(Alleen bij reserveren en bij inschrijving mailinglijst. Met deze gegevens wordt niets gedaan maar het wordt nou eenmaal automatisch bijgehouden door de derde partij).
– Gegevens over uw activiteit op onzer website
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over uw activiteit op onze website
– Internet browser en apparaat type

Dit wordt gebruikt voor:
– Reserveren ( op verzoek, uiteraard)
– Het opstellen van facturen
– De mailinglijst.
– Google analytics
– Facebook retargeting met een Facebook Pixel

Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft nietde intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lingebrug.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Lingebrug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, MITS u een klant bent of uzelf hheeft ingeschreven
voor onze mailinglijst
– U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onz diensten en producten
– De Lingebrug analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
– Deze analyse is bestemd om onze producten en diensten beter op U af te stemmen
– De Lingebrug vererkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
En natuurlijk ook de gegevens die U zelf aanlevert, zoals informatie die via het contactformulier wordt gestuurd. De Lingebrug verzoekt U om geen privacy gvoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Lingebrug neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van De Lingebrug) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Lingerbrug bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens worden verzameld.Gegevens worden zeven jaren bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Lingebrug verkoopt uw gegegevns niet aan derden en zal deze utsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting . Hieronder een overzicht van de partijen waar De Lingebrug mee samenwerkt.

– Hostingbedrijf
– De reserveringsmodule
– Mailchimp, nieuwsbrievensysteem. ( zij verwerken informatie van mensen die zich inschrijven op onze mailinglijst)
– Administratiekantoor, zij verwerken o.a onze fakturen.
– Belastingdienst. Zij kunnenten alle tijden inzage krijgen in onze administratie
– Google Analytics

Cookies of vergelijkbare techniekendie wij gebruiken

De Lingebrug gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw afmelden van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslag via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. nDaarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Lingebrug en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lingebrug.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs  met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwasrt. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Lingebrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie (0344-692892) of via info@lingebrug.nl

Wat we zelf nog doen om uw privacy te waarborgen

Naast bovenstaander wettelijke eisen, ondernemen we zelf ook stappen om uw privacy te kunnen waarborgen. Zoals we aan het begin van deze pagina al vermelde; het is niet onze intentie om roekeloos om te gaan met uw gegevens.

– we werken heel erg bewust met een goede wat duurdere , hostingbedijf.
We willen nietsamenwerken met goedkope hostingpartijen die roekeloos omgaan met uw en onze gegevens

– Al onze websites worden minimaal een keer per maand geupdate ter voorkoming van hackpogingen
– we verzamelen alleen gegevens die we echt nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn
– We werken samen met partijendie een goede reputatie hebben.
We betalen liever meer dan dat we goedkope partijen inschakelen die slecht kwaliteit bieden

– Uiteraard is onze website beveiligd met SSL
– We slaan alleen gegevens op die we echt nodig hebben.

– Inloggegevens en wachtwoorden bewaren we nooit in verband met uw privacy.